ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย รุ่น B Series - Channel Impeller (ใบพัดแบบเปิด)

ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI  B Series (สินค้าขายดี)
Channel Impeller

ปั๊มแช่ B Series เป็นรุ่นมาตรฐานของปั๊มจุ่มในน้ำเสียของ Tsurumi
และยังสามารถใช้ได้ในอีกหลายๆความต้องการ

ใบพัดแบบchannelนี้ จะป้องกันการอุดตันภายใน
และยังทำให้ปั๊มน้ำมีความสามารถในการส่งถ่ายน้ำโสโครก และน้ำเสียที่มีตะกอนอีกด้วย
ปั๊มชนิดนี้สามารถเชื่อมต่อกับทิ่ส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-80 mm

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 50B2.75S, 50B2.4, 50B2.75, 80B21.5, 100B42.2, 100B43.7, 100B45.5, 100B47.5, 150B415, 200B47.5ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 50B2.75S, 50B2.4, 50B2.75, 80B21.5, 100B42.2, 100B43.7, 100B45.5, 100B47.5, 150B415, 200B47.5
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 50B2.75S, 50B2.4, 50B2.75, 80B21.5, 100B42.2, 100B43.7, 100B45.5, 100B47.5, 150B415, 200B47.5
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 50B2.75S, 50BA2.75S, 50B2.4, 50B2.75, 50B2.75H

Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
Standard Automatic
2 50B2.75S 50BA2.75S 50 0.75
1 50B2.4 - 50 0.4
3 50B2.75 - 50 0.75
2 50B2.75H - 50 0.75

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 80B21.5, 80BA21.5, 80BW21.5, 100B42.2, 100BA42.2, 100BW42.2, 100B43.7, 100BA43.7, 100BW43.7, 100B43.7H, 100B45.5, 100B47.5

Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
Standard Automatic Auto-Alternation
1 80B21.5 80BA21.5 80BW21.5 80 1.5
2 100B42.2 100BA42.2 100BW42.2 100 2.2
3 100B43.7 100BA43.7 100BW43.7 100 3.7
4 100B43.7H - - 100 3.7
5 100B45.5 - - 100 5.5
6 100B47.5 - - 100 7.5

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 50B2.75S, 50BA2.75S, 50B2.4, 50B2.75, 50B2.75H

Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 150B63.7 150 3.7
2 150B47.5H 150 7.5
3 150B47.5L 150 7.5
4 150B411 150 11
5 150B415 150 15
6 150B422 150 22
7 150B437 150 37

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 200B47.5, 200B411, 200B415, 200B422H, 200B422, 200B437, 300B655

Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 200B47.5 200 7.5
2 200B411 200 11
3 200B415 200 15
4 200B422 200 22
5 **200B422H 200 22
6 **200B437 200 37
7 **200B455 200 55


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 250B611, 250B415, 250B622, 250B430, 250B437, 250B445, 250B455, 250B475
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 250B611 250 11
2 250B415 250 15
3 **250B622 250 22
4 **250B430 250 30
5 **250B437 250 37
6 **250B445 250 45
7 **250B455 250 55
8 **250B475 250 75

 ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 300B615, 300B622, 300B630, 300B637, 300B445, 300B655, 300B475

Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 300B615 300 15
2 **300B622 300 22
3 **300B630 300 30
4 **300B637 300 37
5 **300B445 300 45
6 **300B655 300 55
7 **300B475 300 75

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 350B822, 350B630, 350B637, 350B645
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 350B822 350 22
2 350B630 350 30
3 300B637 350 37
4 300B645 350 45


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 400B822, 400B637, 400B645, 400B655, 400B675
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 400B822 400 22
2 400B637 400 37
3 400B645 400 45
4 400B655 400 55
5 400B675 400 75


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 500B1037, 500B855, 500B675
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 500B1037 500 37
2 500B855 500 55
3 500B675 500 75


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, B Series, 600B1255, 600B1085, 700B1265, 700B1275, 800B1290, 800B14110
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
1 600B1255 600 55
2 600B1085 600 85
3 700B1265 700 65
4 700B1275 700 75
5 800B1290 800 90
6 800B14110 800 110ช่องทางการติดต่อ

02-4168770, 02-4168771
sales@airpumpcenter.com
@PPY1999 (มี@ด้วย)


เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI BZ Series Channel Impellerปั๊มแช่BZ Series เป็นแบบช่องเดี่ยว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มน้ำสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงถึง 80 mm ปั้มน้ำชนิดนี...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI C Series(สินค้าขายดี)Cutter Impellerปั๊มน้ำรุ่นพิเศษ C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ channel กับกลไกการตัดโดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI C-CR SeriesSemi-open Channel Impeller with Cutter Mechanism (High Head Cutter)C-CR Series เป็นปั๊มแช่แบบตัด ออกแบบมาสำหรับสิ่งปฏิกูลดิบ, น้ำเสีย และงานอุตสาห...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI U Series(สินค้าแนะนำ) Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่น U-series ปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบ 2 Poleขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับการจัดการสิ่ง...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI UT/UTZ Series Vortex Impellerปั๊มน้ำรุ่นประหยัดU Series มีใบพัดแบบ Vortex ใบพัดของปั๊มแช่นี้จะก่อให้เกิดการไหลแบบวนซึ่งจะช่วยให้ตะกอนและวัสดุที่มีลักษณะเป็นเ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI UZ Series Vortex Impellerปั๊มแช่UZ Series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ แ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI MG Series Vortex Impellerปั๊มแช่MG Series จะมีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊มน้ำซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องสูบให้มีขนาดเล็กลง จึงช่วยให้สามารถสูบน้ำโสโครกผ่านท...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PU Series Vortex Impellerปั๊มแช่PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยั...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PN Series Vortex Impellerปั๊มแช่PN Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยั...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PLS SeriesVortex ImpellerXX ยกเลิกการผลิต XX PLS Series ปั้มสูบน้ำเสียแบบแนวนอน เป็นเครื่องสูบน้ำแนวนอนออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำที่มีของแข็งขนาดเล็ก ใช้งานใ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI A/AT(W) Seriesปั๊มแช่สูบน้ำเสีย (Submersible Automatic Pumps) ปั๊มน้ำชนิดมีลูกลอยมีตั้งแต่ขนาด 1/2 HP - 1HP กำลังไฟ 220V และ380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อเหมาะก...
Visitors: 200,857