UT/UTZ Series - Vortex Impeller

ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI  UT/UTZ Series
Vortex Impeller

ปั๊มน้ำรุ่นประหยัด U Series มีใบพัดแบบ Vortex ใบพัดของปั๊มแช่นี้จะก่อให้เกิดการไหลแบบวน
ซึ่งจะช่วยให้ตะกอนและวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นสามารถสูบผ่านออกไปโดย
สัมผัสกับใบพัดน้อยที่สุด มีช่อง passage ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการระบาย
ของเหลวที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่เป็นอย่างดี เหมาะกับงานสูบน้ำเสียถ่ายโอน
ระหว่างถังบำบัด, งานสูบน้ำเสียจากที่พักอาศัยหรือร้านอาหาร
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75, 40UTZ2.25S, 50UTZ2.4S, 50UTZ2.75Sปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75, 40UTZ2.25S, 50UTZ2.4S, 50UTZ2.75S

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75

Discharge
Bore
(mm)

Model Guide Rail Fitting Motor Output
(kW)
Phase Starting Method Solids Passage
(mm)
Standard Automatic
40 40UT2.25S 40UTZ2.25S (TOK4-A) 0.25 Single Capacitor Run 35
40 40UT2.25 - (TOK4-A) 0.25 Three D.O.L. 35
50 50UT2.4S 50UTZ2.4S (TOK4-A) 0.4 Single Capacitor Run 35
50 50UT2.4 - (TOK4-A) 0.4 Three D.O.L. 35
50 50UT2.75S 50UTZ2.75S (TOK4-A) 0.75 Single Capacitor Run 35
50 50UT2.75 - (TOK4-A) 0.75 Three D.O.L. 35ช่องทางการติดต่อ

02-416877002-4168771
sales@airpumpcenter.com
@PPY1999 (มี@ด้วย)


เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI B Series(สินค้าขายดี)Channel Impeller ปั๊มน้ำรุ่น B Series เป็นปั้มน้ำรุ่นมาตรฐานของปั๊มจุ่มในน้ำเสียของ Tsurumiและยังสามารถใช้ได้ในอีกหลายๆความต้องการใบพ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI BZ Series Channel Impellerปั๊มแช่BZ Series เป็นแบบช่องเดี่ยว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มน้ำสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงถึง 80 mm ปั้มน้ำชนิดนี...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI C Series(สินค้าขายดี)Cutter Impellerปั๊มน้ำรุ่นพิเศษ C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ channel กับกลไกการตัดโดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI C-CR SeriesSemi-open Channel Impeller with Cutter Mechanism (High Head Cutter)C-CR Series เป็นปั๊มแช่แบบตัด ออกแบบมาสำหรับสิ่งปฏิกูลดิบ, น้ำเสีย และงานอุตสาห...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI U Series(สินค้าแนะนำ) Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่น U-series ปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบ 2 Poleขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับการจัดการสิ่ง...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI UZ Series Vortex Impellerปั๊มแช่UZ Series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ แ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI MG Series Vortex Impellerปั๊มแช่MG Series จะมีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊มน้ำซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องสูบให้มีขนาดเล็กลง จึงช่วยให้สามารถสูบน้ำโสโครกผ่านท...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PU Series Vortex Impellerปั๊มแช่PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยั...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PN Series Vortex Impellerปั๊มแช่PN Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยั...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI PLS SeriesVortex ImpellerXX ยกเลิกการผลิต XX PLS Series ปั้มสูบน้ำเสียแบบแนวนอน เป็นเครื่องสูบน้ำแนวนอนออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำที่มีของแข็งขนาดเล็ก ใช้งานใ...

 • ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI A/AT(W) Seriesปั๊มแช่สูบน้ำเสีย (Submersible Automatic Pumps) ปั๊มน้ำชนิดมีลูกลอยมีตั้งแต่ขนาด 1/2 HP - 1HP กำลังไฟ 220V และ380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อเหมาะก...
Visitors: 230,127