• Slurry (ปั๊มดูดโคลน)


  • ปั๊มดูดโคลน TSURUMI HSD SeriesSemi-vortex Impellerเป็นปั๊มน้ำรุ่นที่รองรับกระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส มีใบกวนที่ช่วยกวนให้ปั้มสามารถดูดโคลนได้ปั้มน้ำรุ่น HSD Series เหมาะสำหรับงานสูบน้ำโคล...

  • ปั๊มดูดโคลน TSURUMI KTV(Slurry) SeriesSemi-vortex Impeller แม้ปั๊มน้ำเป็น three-phase แต่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา สำหรับการพกพาแต่ก็สามารถใช้สำหรับสูบน้ำสารละลายชิ้นส่วนปั๊ม เช่น...

  • ปั๊มดูดโคลน TSURUMI KRS(Slurry) SeriesSemi-open Impeller คุณสมบัติรุ่นของปั๊มสารละลายพร้อมกับเครื่องกวนสำหรับถ่ายโอนสารละลาย การประยุกต์ใช้งาน•การถ่ายโอนหรือระบายเบนโทไนต์สารละลายท...
Visitors: 128,102