• CORROSION-RESISTANT (ปั๊มทนการกัดกร่อน)


  • ปั๊มทนการกัดกร่อน TSURUMI BQ Series Channel Impellerรุ่น BQ Series เป็นปั๊มน้ำรุ่นที่ใช้ B Series เป็นต้นแบบ แต่ชิ้นส่วนทั้งหมดที่เปียกน้ำนั้นทำจากสแตนเลส เป็นปั๊มสแตนเลสที่มีใบพัด...

  • ปั๊มทนการกัดกร่อน TSURUMI CQ Series Cutter Impellerรุ่น CQ Series เป็นปั๊มน้ำรุ่นที่ใช้ C Series เป็นต้นแบบ แต่ชิ้นส่วนทั้งหมดที่เปียกน้ำนั้นทำจากสแตนเลส ใบพัดแบบ open channel ที่ก...

  • ปั๊มทนการกัดกร่อน TSURUMI SQ Series Vortex Impellerรุ่น SQ Series เป็นรุ่นที่ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา ชิ้นส่วนที่เปียกน้ำทั้งหมดทำจากสแตนเลส โครงสร้างของปั๊มน้ำรุ่นนี...

  • ปั๊มทนการกัดกร่อน TSURUMI SFQ Series Semi-open Impellerรุ่น SFQ Series เป็นรุ่นที่ผลิตจากสแตนเลสแบบ Austenitic ซึ่งเหมาะกับการระบายของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในโรงงานเคมี หรือโรงงานอ...

  • ปั๊มทนการกัดกร่อน TSURUMI TM Series Vortex Impellerรุ่น TM Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ชิ้นส่วนที่เปียกน้ำทั้งหมดทำจากวัสดุไทเทเนียม(Titanium) และเรซินชนิดพิเศษ...
Visitors: 104,031