TVM Series - Closed Impeller (ใบพัดแบบปิด)

 XXยกเลิกการผลิตXX

ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด TSURUMI  TVM Series
Closed Impeller

ปั๊มแนวตั้งที่สามารถติดตั้งได้ระหว่างท่อซึ่งต้องมีขนาดเล็กลง
ส่วนประกอบหลักของปั๊มยืนทำจากสแตนเลส 304 (ยังมีสแตนเลส 316 ให้เลือก)
ช่วยป้องกันน้ำที่เกิดสนิมจากวัสดุที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำ
ใช้ซีลแบบซีลเพื่อลดส่วนของซีลเพลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
ปั๊มหลายใบพัดเหมาะกับฟาร์มเกษตรชลประทาน
จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการไหลเวียนของน้ำเย็นและน้ำอุ่น

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-180, TVM2-220, TVM4-20, TVM4-40, TVM4-160, TVM8-20/1, TVM8-20, TVM8-140, TVM16-60, TVM16-120, TVM32-20-2, TVM32-20, TVM32-90-2, TVM32-90, TVM42-30-2, TVM42-30, TVM42-100-2, TVM42-100, TVM65-10-1, TVM65-10, TVM65-20-2, TVM65-20-1, TVM85-50-2, TVM85-50, TVM85-60-2, TVM85-60
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-180, TVM2-220, TVM4-20, TVM4-40, TVM4-160, TVM8-20/1, TVM8-20, TVM8-140, TVM16-60, TVM16-120, TVM32-20-2, TVM32-20, TVM32-90-2, TVM32-90, TVM42-30-2, TVM42-30, TVM42-100-2, TVM42-100, TVM65-10-1, TVM65-10, TVM65-20-2, TVM65-20-1, TVM85-50-2, TVM85-50, TVM85-60-2, TVM85-60


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260

Model Output (kW)
TVM2-20 0.37
TVM2-30 0.37
TVM2-40 0.55
TVM2-50 0.55
TVM2-60 0.75
TVM2-70 0.75
TVM2-90 1.1
TVM2-110 1.1
TVM2-130 1.5
TVM2-150 1.5
TVM2-180 2.2
TVM2-220 2.2
TVM2-260 3.0

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM4-20, TVM4-30, TVM4-40, TVM4-50, TVM4-60, TVM4-70, TVM4-80, TVM4-100, TVM4-120, TVM4-140, TVM4-160, TVM4-190, TVM4-220

Model Output (kW)
TVM4-20 0.37
TVM4-30 0.55
TVM4-40 0.75
TVM4-50 1.1
TVM4-60 1.1
TVM4-70 1.5
TVM4-80 1.5
TVM4-100 2.2
TVM4-120 2.2
TVM4-140 3.0
TVM4-160 3.0
TVM4-190 4.0
TVM4-220 4.0

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM8-20/1, TVM8-20, TVM8-30, TVM8-40, TVM8-50, TVM8-60, TVM8-80, TVM8-100, TVM8-120, TVM8-140, TVM8-160, TVM8-180, TVM8-200

Model Output (kW)
TVM8-20/1 0.75
TVM8-20 0.75
TVM8-30 1.1
TVM8-40 1.5
TVM8-50 2.2
TVM8-60 2.2
TVM8-80 3.0
TVM8-100 4.0
TVM8-120 4.0
TVM8-140 5.5
TVM8-160 5.5
TVM8-180 7.5
TVM8-200 7.5

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM16-20, TVM16-30, TVM16-40, TVM16-50, TVM16-60, TVM16-70, TVM16-80, TVM16-100, TVM16-120, TVM16-140, TVM16-160

Model Output (kW)
TVM16-20 2.2
TVM16-30 3.0
TVM16-40 4.0
TVM16-50 5.5
TVM16-60 5.5
TVM16-70 7.5
TVM16-80 7.5
TVM16-100 11
TVM16-120 11
TVM16-140 15
TVM16-160 15

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM32-10-1, TVM32-10, TVM32-20-2, TVM32-20, TVM32-30-2, TVM32-30, TVM32-40-2, TVM32-40, TVM32-50-2, TVM32-50, TVM32-60-2, TVM32-60, TVM32-70-2, TVM32-70, TVM32-80-2, TVM32-80, TVM32-90-2, TVM32-90, TVM32-100-2, TVM32-100, TVM32-110-2, TVM32-110, TVM32-120-2, TVM32-120, TVM32-130-2, TVM32-130, TVM32-140-2, TVM32-140

Model Output (kW)
TVM32-10-1 1.5
TVM32-10 2.2
TVM32-20-2 3.0
TVM32-20 4.0
TVM32-30-2 5.5
TVM32-30 5.5
TVM32-40-2 7.5
TVM32-40 7.5
TVM32-50-2 11
TVM32-50 11
TVM32-60-2 11
TVM32-60 11
TVM32-70-2 15
TVM32-70 15
TVM32-80-2 15
TVM32-80 15
TVM32-90-2 18.5
TVM32-90 18.5
TVM32-100-2 18.5
TVM32-100 18.5
TVM32-110-2 22
TVM32-110 22
TVM32-120-2 22
TVM32-120 22
TVM32-130-2 30
TVM32-130 30
TVM32-140-2 30
TVM32-140 30

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM42-10-1, TVM42-10, TVM42-20-2, TVM42-20, TVM42-30-2, TVM42-30, TVM42-40-2, TVM42-40, TVM42-50-2, TVM42-50, TVM42-60-2, TVM42-60, TVM42-70-2, TVM42-70, TVM42-80-2, TVM42-80, TVM42-90-2, TVM42-90, TVM42-100-2, TVM42-100, TVM42-110-2, TVM42-110, TVM42-120-2, TVM42-120, TVM42-130-2

Model Output (kW)
TVM42-10-1 3.0
TVM42-10 4.0
TVM42-20-2 5.5
TVM42-20 7.5
TVM42-30-2 11
TVM42-30 11
TVM42-40-2 15
TVM42-40 15
TVM42-50-2 18.5
TVM42-50 18.5
TVM42-60-2 22
TVM42-60 22
TVM42-70-2 30
TVM42-70 30
TVM42-80-2 30
TVM42-80 30
TVM42-90-2 30
TVM42-90 37
TVM42-100-2 37
TVM42-100 37
TVM42-110-2 45
TVM42-110 45
TVM42-120-2 45
TVM42-120 45
TVM42-130-2 45

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM65-10-1, TVM65-10, TVM65-20-2, TVM65-20-1, TVM65-20, TVM65-30-2, TVM65-30-1, TVM65-30, TVM65-40-2, TVM65-40-1, TVM65-40, TVM65-50-2, TVM65-50-1, TVM65-50, TVM65-60-2, TVM65-60-1, TVM65-60, TVM65-70-2, TVM65-70-1, TVM65-70, TVM65-80-2, TVM65-80-1

 Model  Output (kW)
TVM65-10-1 4.0
TVM65-10 5.5
TVM65-20-2 7.5
TVM65-20-1 11
TVM65-20 11
TVM65-30-2 15
TVM65-30-1 15
TVM65-30 18.5
TVM65-40-2 18.5
TVM65-40-1 22
TVM65-40 22
TVM65-50-2 30
TVM65-50-1 30
TVM65-50 30
TVM65-60-2 30
TVM65-60-1 37
TVM65-60 37
TVM65-70-2 37
TVM65-70-1 37
TVM65-70 45
TVM65-80-2 45
TVM65-80-1 45

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, TVM Series,TVM85-10-1, TVM85-10, TVM85-20-2, TVM85-20, TVM85-30-2, TVM85-30, TVM85-40-2, TVM85-40, TVM85-50-2, TVM85-50, TVM85-60-2, TVM85-60

Model Output (kW)
TVM85-10-1 5.5
TVM85-10 7.5
TVM85-20-2 11
TVM85-20 15
TVM85-30-2 18.5
TVM85-30 22
TVM85-40-2 30
TVM85-40 30
TVM85-50-2 37
TVM85-50 37
TVM85-60-2 45
TVM85-60 45

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 227,815