THM Series - Closed Impeller (ใบพัดแบบปิด)

XXยกเลิกการผลิตXX

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI  THM Series
Closed Impeller

THM Series ปั๊มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงหลายขั้นตอนแบบแนวนอน
ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการกับน้ำจืด
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้น้ำหนักเบา
และช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนที่เกิดจากสนิม
เครื่องสูบน้ำเหมาะสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นน้ำประปา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การให้บริการทางอุตสาหกรรมทั่วไป และการหมุนเวียนน้ำเย็น หรือน้ำอุ่นเป็นต้น

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM2-20, THM2-40, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-20, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM16-20, THM20-10
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60

Model

Inlet x Outlet Bore
(mm)

Motor Output
(kW)
THM2-20 25x25 0.37
THM2-30 25x25 0.55
THM2-40 25x25 0.55
THM2-50 25x25 0.55
THM2-60 25x25 0.75

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM4-20, THM4-30, THM4-40

Model Inlet x Outlet Bore
(mm)
Motor Output
(kW)
THM4-20 32x25 0.55
THM4-30 32x25 0.75
THM4-40 32x25 0.75

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50

Model Inlet x Outlet Bore
(mm)
Motor Output
(kW)
THM8-10 50x50 0.75
THM8-20 50x50 0.75
THM8-30 50x50 1.1
THM8-40 50x50 1.5
THM8-50 50x50 2.2

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50

Model Inlet x Outlet Bore
(mm)
Motor Output
(kW)
THM12-10 50x50 0.75
THM12-20 50x50 1.2
THM12-30 50x50 1.8
THM12-40 50x50 2.4
THM12-50 50x50 3

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM16-10, THM16-20, THM16-30

Model Inlet x Outlet Bore
(mm)
Motor Output
(kW)
THM16-10 50x50 1.1
THM16-20 50x50 2.2
THM16-30 50x50 3

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, THM Series, THM20-10, THM20-20, THM20-30

Model Inlet x Outlet Bore
(mm)
Motor Output
(kW)
THM20-10 50x50 1.1
THM20-20 50x50 2.2
THM20-30 50x50 4

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • XXยกเลิกการผลิตXX ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI TSM SeriesClosed ImpellerTSM Series ปั๊มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงแบบแนวนอนที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการกับน้ำจืด ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 ...
Visitors: 227,814