เครื่องสูบน้ำเสีย รุ่นอัตโนมัติ (Automatic)


ปั๊มสูบน้ำรุ่นอัตโนมัติ, Automatic, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
รุ่นอัตโนมัติ (Automatic Models)
รุ่นอัตโนมัติ จะมีระบบวงจรควบคุมในตัว (Intergral control circuit)
สวิทซ์ลูกลอย 2 ลูก ที่สามารถทำงานได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า
และสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
 
รุ่นอัตโนมัตินี้ถูกกำหนดโดยใช้ตัวอักษร "A" ตามหลัง
ซึ่งจะติดตั้งควบคู่ไปกับเครื่องสูบน้ำรุ่นต่างๆ ดังนี้

รุ่น (Series) กำลังมอเตอร์ (Output range)
B 0.75 ถึง 3.7 kW
C 0.75 ถึง 1.5 kW
U 0.25 ถึง 3.7 kW
UZ 1.5 ถึง 3.7 kW
PU 0.15 ถึง 1.5 kW
PN 0.25 ถึง 1.5 kW
PSF 0.25 ถึง 1.5 kW
OM 0.15 kW
SQ 0.25 ถึง 0.4 kW
TM 0.25 ถึง 0.75 kWปั๊มสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานอัตโนมัติ, Auto-alternation, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย

รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto-alternation model)            
รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะใช้ควบคู่ไปกับรุ่นระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 รุ่น ควบคู่กันไป
จะทำให้แต่ละเครื่องสูบสามารถสลับกันทำงานได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยแผงควบคุมใดๆเพิ่มเติม
เครื่องสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะมีลูกลอย 3 ลูก และถูกจำแนกโดยใช้ตัวอักษร " W "
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อกำหนดมาตรฐานของแต่ละรุ่น
ปั๊มสลับการทำงานแบบอัตโนมัติจะมีขนาด output  ของมอเตอร์ต่างๆตามรุ่นอัตโนมัติ

 
การทำงานของเครื่องสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานอัตโนมัติ, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย

• เริ่มทำงานได้เพียงแค่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้า


การทำงานช่วงแรก
 
tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
1.ลูกลอยตัวที่ 3 ทำงาน และเครื่องสูบW เริ่มสูบน้ำออก

tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
2.น้ำถูกสูบออก(ระดับน้ำจะต่ำลง)

tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
3.ลูกลอยหยุดตัวที่ 2 ของเครื่องสูบ W จะทำงานเพื่อที่จะหยุดการสูบน้ำออก
ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูกลอย 3 ของเครื่องสูบ W พักไป 1 ช่วงของการสูบน้ำออก


การทำงานช่วงที่ 2

tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
1.ลูกลอยตัวที่ 4 ของเครื่องสูบ A ทำงานเพื่อที่จะทำการสูบน้ำออก

tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
2.น้ำถูกสูบออก(ระดับน้ำจะต่ำลง)

tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, ปั๊มเรซิน, ปั๊มไทเทเนียม, ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มรุ่นอัตโนมัติ, ปั๊มมีลูกลอย
3.ลูกลอยหยุดตัวที่ 1 ของเครื่องสูบ A จะทำงานเพื่อที่จะหยุดการสูบน้ำออก            
ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูกลอย 3 ของเครื่องสูบ W เตรียมพร้อมที่จะทำงาน            

*การทำงานช่วงแรกและช่วงที่ 2 จะสลับการทำงานหมุนเวียนกันไปตลอดช่วงการทำงานของเครื่องสูบ
*ทั้งการทำงานช่วงแรกและช่วงที่ 2 จะทำงานพร้อมกันเมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

จำหน่ายปั๊มซูรูมิ TSURUMI ทุกรุ่น

  • คู่มือการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย “TSURUMI” SUBMERSIBLE PUMPการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสีย “ซูรูมิ” เพื่อให้เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำอยู่ในสภาพที่สามารถใ...

  • คู่มือการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ “TSURUMI” SUBMERSIBLE EJECTOR / AERATOR การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ “ซูรูมิ” เพื่อให้เครื่องเติมอากาศใต้น้ำอยู่...

  • ออกแบบง่ายๆแต่สูงด้วยคุณภาพ • จุดต่อสายไฟ (Cable Entry) สายไฟที่เชื่อมต่อกับตัวปั๊มจะมีตัวบล็อค เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำเข้าสู่สายไฟ โดยกลไกส่วนนี้เป็นส่วนที่ประกอบด้วยยางที่หล่อ...

  • ลักษณะใบพัดหลักปั๊มซูรูมิCHANNEL ใบพัดเป็นแบบกึ่งเปิด (Semi-open) ที่มีใบพัดเดี่ยวโดยมีช่องกว้างที่ต่อเชื่อมจากทางเข้าถึงทางออก โครงสร้างใบพัดลักษณะนี้จะช่วยให้ปั๊มสามารถสูบตะกอนจ...

  • ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน (Guide Rail Fitting System)สามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำกับท่อน้ำเสีย ทั้งท่อส่งน้ำเสีย และท่อรับน้ำเสียได้เพียงแค่หย่อนเครื่องสูบน้ำลงไ...

  • วิธีการติดตั้ง icon app ppy สำหรับลูกค้าที่อยากเข้าเว็บ PPY ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสิร์ชให้เสียเวลาสามารถติดตั้ง เว็บ PPY ไว้ที่หน้าจอมือถือของลูกค้าได้เลยสามารถทำได้ทั้ง ...
Visitors: 213,282